Още преди да започна своето повествование, трябва да отбележа, че "най-добрият"...