Кукерите са народна традиция на повече от 2000 години. Корените са езически вярвания,...