Мир и любов цареше до преди няколко дни. AD400 pro за студио или навън, особено ако се работи...