Лостът е механизъм представляващ греда,въртяща се около опорна точка.Рамена на лоста се наричат отсечките на края на гредата.Лостът предимно се използва за повдигане на тежки товари.Лостът се намира в равновесие,ако сумата от моментите на силите,приложени към него,е равна на нула.

F1.I1=F2.I2

F1 е силата приложена към едното бедро (например лявото бедро)
I1 е дължината на лявото рамо в нашия случей
F2 е силата приложена в другото рамо (дясното)
I2 е дължината на дясното рамо

Според нашите сведения лостът е измислен от Архимед,който казал: "Дайте ми опорна точка и достатъчно дълъг лост и аз ще повдигна земята".

Има два вида лостове: едностранен и двустранен.Разликата между тях е опорната точка.При двустранният лост опорната точка е разположена
извън краищата му.Така се получават две рамена.При едностранният лост опорната точка е разположена в единият край на лоста и така
се получава едно рамо.
Анисия Петрова