Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Ползи от лизинга

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Ползи от лизинга

  Ползите от лизинга

  До сега видяхме, че лизингът е изключително древна услуга, а също така и че днес е изключително разпространен, като засяга по един или друг начин над 50% от живота, производството и търговията в развития свят. Тези два факта ни подсказват, че има някакви причини за тази несравнима популярност. Причините за популярността на лизинга са в ползите от неговата употреба. Нека сега изследваме какви са те.

  Когато разглеждаме дали нещо е полезно или не за нас, има логика да го сравняваме с нещо друго, с друга алтернатива. За „лизингът” това е алтернативната конкурентна финансова услуга „банков кредит” или пълното отказване от финансиране при „покупка в брой”. В края на статията ще дам и таблично сравнение между лизинга, покупката „в брой” и покупка с ползване на банков кредит. Важно е обаче, още тук в началото, да споделя, че ползите от лизинга за различните субекти са различни – едно е полезно за физическо лице и често съвсем друго е полезно за фирма. Затова преди споменатата табличка за лесно сравнение, ще трябва малко по-подробно да разгледаме различните ползи, как и кой може да се възползва от тях.
  При избор на реда на изброяване на ползите, не съм се придържал към някакъв конкретен ред, така че не търсете логика в подредбата.

  Лизингът увеличава покупателната способност
  Лизингът е финансова услуга, също както е и банковия кредит. И двете увеличават покупателната способност. Покупката на активи и заплащането им в брой намалява покупателната способност.
  Кой може да се възползва: всички с приемлив кредите рейтинг

  Лизингът осигурява винаги най-новото оборудване
  Това преимущество е валидно, както за потребителски лизинг, така и за производствения лизинг.
  При потребителският лизинг, например лизингът осигурява възможността лизингополучателя винаги да кара най-новата кола /това е и най-силно развития сектор от потребителския лизинг/. Така той получава достъп до последните разработки по отношение на сигурността, разхода на гориво, комфорт и т.н. Не са за пренебрегване и разходите по поддръжка на автомобила, които неизменно са по-ниски за новия автомобил, отколкото за употребяван такъв. Нещо повече, съвсем реално е ползването на лизинг /финансов с отворен край или оперативен/ да бъде за срока на фабричната гаранция на автомобила, която се дава от производителя. При покупка в брой малко лизингополучатели ще могат да си позволят смяна на автомобила с нов на всеки 2-3 години. Банковият кредит за покупка на кола, пък обикновено е по-дълъг и при кредитополучателя остава пазарния риск и „разправията” свързана с въпроса „какво да правя със стария си автомобил?”.
  Може би в условията на криза, каквито са днес в България, не е редно да говорим за „престиж”, но надявайки се кризата да не е вечна, е редно да споменем и факта, че шофирането винаги на нов автомобил /дори да не е от най-висока класа/ си е престижно.
  Почти същото се отнася и до производствения лизинг. Работата с най-новите технологии е по-производителна, по енергоспестяваща и по-доходоносна, което прави лизингополучателя по-конкурентоспособен.
  Именно обновяването на производствените мощности на Европа след Втората световна война с използването на лизинга е дало възможност за бърз ръст и възстановяване на континента /виж „История на лизинга”/.
  Кой може да се възползва: всеки, който има относителна сигурност в своите бъдещи доходи и нужда от някакъв актив, който подлежи на лизинговане.

  Лизингът е по-леснодостъпен
  Лизингът е финансова услуга базирана на актива /англ.: Asset Based Financing/. Това ще рече, че вземанията на лизингодателят са обезпечени с лизинговия актив. Оттук вземането на решение за финансиране от лизингодателя на определени активи е по-облекчено в сравнение с ползването на банков кредит за тяхното придобиване.
  Кой може да се възползва: физически лица и фирми, които по-трудно биха получили одобрение за банков кредит /например дистрибуторска фирма, която е основана съвсем наскоро и търси начин да придобие бус, с който да извършва своята дейност или човек, който наскоро е изгубил работата си но иска да придобие нов автомобил, който да кара като такси/.
  При определено състояние на пазара, тази „леснота” стига до крайности, движена от агресивността в търсене на продажби от някои участници – например състоянието на лизинговия пазар в България през 2008 /точно преди Кризата/. Което пък беше сходно със състоянието на пазарът за финансиране на имоти в САЩ пак тогава.
  Съответно леснотата не трябва да се абсолютизира:
  • „Леснотата” произлиза от наличието на реално обезпечение, което е и обект на лизинговата сделка /т.е. лизингополучателя иска да го придобие/. Лизингодателят може да промени някои от параметрите по лизинговата сделка – например „встъпителната вноска”, като я завиши, ако счита, че рискът от дадения клиент е по-висок. Но сделката пак има възможност да се случи, докато при банковия кредит това често е невъзможно;
  • „Леснотата” не е приложима при всички активи. Важна за лизингодателя е ликвидността /възможността за вторична реализация/ на лизинговия актив. Например, леснотата ще може да я срещнем при лизинговане на автомобил и въобще няма да съществува при лизинг на индустриално оборудване за производство на пластмаса.
  Лизингът запазва капитала
  Придобиването на нова машина или транспортно средство може да струва много. Лизингът помага на фирмите /а и на физическите лица/ да запазят своя ценен капитал – било той под формата на пари в брой или на възможност за достъп до банков кредит. Тази полза от лизинга, дори е довела до възникването на специфичен вид лизинг – реверсивен или обратен лизинг /виж във „Видове лизинг”/. При този вид лизинг, лизингополучателя не е обърнал внимание на тази полза от лизинга и е използвал наличните пари в брой за покупка на машина например. Проблем, който е установил по-късно е, че няма свободни пари за снабдяването на машината със суровини. Тогава лизингодателят купува машината от лизингополучателя, превежда стойността й на лизингополучателя-доставчик и я дава на лизинг пак на същия лизингополучател. Така се освобождава капиталът на лизингополучателя. Разумно е малко по-добро планиране преди това и използване на лизинга за придобиване на активи, когато това е възможно.
  Същото се отнася и за банковия кредит. Ако банката ни е одобрила за получаване на кредит, разумно е да не го използваме за покупка на актив, който бихме могли да придобием на лизинг. Така може да използваме банковия кредит за посрещане на разходи, които ще са извън обхвата на лизинга. Нещо повече, конкретно за България – обикновено банката отпуска кредит при допълнително блокиране на част от капитала на кредитополучателя, било то движим или недвижим имот. При лизинга, това не се случва.
  Всяка форма на финансиране има своето приложение. Лизингът също не е универсален – например не е възможен лизинг за суровини за производство или за хранителни продукти. Там съответно може да се използва банков кредит или налични пари. Където е възможно, обаче, е препоръчително ползването на лизинга с цел запазване на другите форми на пари.
  Кой може да се възползва: препоръчвам всеки, който планира своите сегашни и бъдещи ресурси и ликвидност. В краен случай може да се ползва реверсивен лизинг, но не трябва да се забравя, че той е доста по-трудно достъпен.

  Лизингът е гъвкав
  Лизингът е може би една от най-гъвкавите форми на финансиране. Напълно е възможно /стига лизингодателя да иска/ да се моделират месечните плащания по лизинговия договор точно съобразно възможностите за плащане и бюджета на лизингополучателя. Размерът на месечната лизингова вноска е функция на встъпителната вноска и продължителността на лизинга. Чрез увеличаване или намаляването им може да се калибрира месечната вноска точно до възможностите и желанието на лизингополучателя.
  Нещо повече, за лизингополучатели, чийто приходи имат сезонен характер /туризъм, селско стопанство и др./ могат да се направят и сезонни месечни лизингови вноски – по-високи в „силния сезон” и по-ниски през „слабия сезон”.
  Кой може да се възползва: всеки, който иска точно да балансира своите месечни постъпления и задължения .

  Лизингът е лесен за бюджетиране
  Обикновено месечните лизингови вноски са едни и същи. Често лихвения процент по лизинговия договор е фиксиран /в България това е по-рядко срещано/. Това дава възможност на лизингополучателя точно да бюджетира своите разходи през годината. Тази полза е най-видна при оперативния лизинг с пълно обслужване на автомобили /full service fleet management – виж във „Видове лизинг”/. Ако бихме купили автомобила с пари в брой, то през няколко месеца ще имаме разходи по него – профилактика, нови гуми, ремонти, застраховки, данъци и т.н., някои от които са напълно непредвидими. След няколко години пък ще имаме автомобил, който ще трябва да продадем, но ще ни е трудно да предвидим точно за колко. При оперативния лизинг с пълно обслужване всички тези разходи се поемат от лизингодателя и се включват в еднаквата месечна лизингова вноска. В края на периода автомобилът се сменя с нов и лизинга продължава. За лизингополучателят няма непредвидени разходи или приходи. Това позволява точното бюджетиране, което пък е доста важно за успешния бизнес.
  Кой може да се възползва: фирми или физически лица, за които бюджетирането е важно и непредвидените разходи или приходи са нежелани.

  Лизингът може да се самоизплаща
  Тази полза е валидна само за производствен лизинг /лизинг на средства за производство/. Но пък лизингът на средства за производство е преобладаващият в света. Логиката е, че вместо от основното си производство да заделяме спестявания, с които след време да закупим необходимата нова машина, с лизинга може да придобием новата машина и от постъпленията от нейната работа да изплащаме лизинга, а дори и да остава печалба за лизингополучателя.
  Тази полза е по-видна при сравнението на лизинга с плащането в брой. При покупка на машината с банков кредит би могло да се постигне същия ефект, естествено при наличие на добра финансова дисциплина при кредитополучателя. Тази полза се засилва за лизингополучатели с ограничени пари в брой и достъп до банков кредит – например семейна фирма, където бащата има и управлява един самосвал и търси втори, поради увеличените поръчки, за да може и синът му да се включи.
  Кой може да се възползва: обикновено фирми, които придобиват производствено оборудване на лизинг.

  Лизингът помага в борбата с инфлацията
  Съвременната икономическа теория твърди, че инфлация от около 3% годишно е полезна и дори необходима. Съответно развитите държави се придържат към тази стойност по един или друг начин /виж Маастрихските критерии за Европейския съйз на http://epp.eurostat.ec.europa.eu/sta...richt_criteria /. Тук не споменавам сценарии с годишна инфлация от 300+% годишно, която за съжаление сме наблюдавали в България не толкова отдавна. Без да разискваме икономическата теория нека да фокусираме вниманието си върху 3-те% годишна инфлация. Това означава, че това, което можехме да купим със 100 лева на 01 януари ще може да го купим със 103 лева на 31 декември и така година след година. Реално покупателната способност на спестените пари ще намалява с процента на инфлация всяка година. Ако държим спестяванията си в банка и тя ни плаща 3% годишна лихва по депозита, поне няма да „обедняваме” и ще запазим непроменена покупателната си сила.
  Същевременно, ако придобием на лизинг желаният актив, то инфлацията започва да „работи” в полза на лизингополучателя, защото той ще изплаща стойността на актива в началото на лизинговия срок. Ако и лихвата по лизинга е 3%, реално лизингополучателя е получил „безлихвен” лизинг, като се вземе впредвид инфлацията. Лизинговата лихва в България рядко е падала до 3%, но какъвто е да е нейният абсолютен размер, то той следва да се намали с ежегодната инфлация – това е ефектът от лизинга. Тази полза отново е силно изразена по отношение на сравнението с плащане в брой, отколкото сравнено с банковия кредит.
  Кой може да се възползва: всеки, който търси форми за неутрализиране на инфлационните процеси върху собствените финанси.

  Лизингът носи данъчни облекчения
  В различните държави данъчните облекчения са различни. Данъчните облекчения се различават и между различните стокови групи, различните видове лизинг и между лизингополучателя и лизингодателя. Често /особено в САЩ и Великобритания/ данъчните облекчения се използват за насърчаване на инвестиции в област, която действащите законодатели считат за важна /в България все още не е използван лизинга за постигане на политически и/или стратегически цели/. В България данъчни облекчения от лизинга могат да се ползват единствено от фирми /не е така във всички развити държави/. Данъчните облекчения в нашата страна са свързани с два данъка – данък печалба и ДДС.
  По отношение на данък печалба лизингът е по-изгоден от спестяването и покупката на актива в брой, защото върху фирмените спестявания, ще трябва да заплатим данък печалба, т.е. със „скъпи данъчно обложени пари”. Докато при придобиване на актив на финансов лизинг той се заприхождава и респективно амортизира като собствен актив от лизингополучателя. Съответно капиталовата/лизинговата амортизация не се облага с данък печалба, защото се признава за разход на фирмата.
  При тази полза няма разлика между лизинга и банковия кредит. Същевременно може съвсем точно да определим стойността на ползата в сравнение с покупка на машината в брой от спестени пари – тя е размерът на данък печалба или 10% понастоящем в България /за едноличните търговци е 15%/.
  По отношение на ДДС данъчните облекчения са свързани с леките автомобили ползвани на оперативен лизинг. Фирмите масово нямат възможност да ползват данъчен кредит върху /има изключения свързани с дейността на фирмата или с вида на автомобила/ стойността на закупен пътнически автомобил във фирмата /виж ЗДДС/ и върху разходите, които фирмата прави за автомобила – гориво, гуми, ремонти и пр. С промени в ЗДДС в България от 01.01.2013, ако автомобилът се ползва по договор за оперативен лизинг /виж „Видове лизинг”/ то без значение на дейността на фирмата или на вида на автомобила, фирмата може да ползва данъчен кредит от месечните лизингови вноски. Нещо повече, ако оперативния лизинг е чист /без допълнително обслужване, когато месечните вноски биха включвали и разходите по допълнителното обслужване/ то фирмата може да ползва данъчен кредит и върху всички разходи свързани с автомобила – ремонти, гуми, гориво и т.н.
  Това данъчно облекчение е абсолютно преимущество и пред двете форми на придобиване на активи, с които сравняваме – плащане в брой и плащане чрез банков кредит. Тук също може съвсем точно да изчислим величината на ползата – 20% от стойността на автомобила и допълнително около 10% от стойността на автомобила за три години при средна експлоатация на колата и текущите цени на горива, гуми и т.н.
  Кой може да се възползва: фирми, които са регистрирани по ЗДДС, имат изрядно счетоводство и имат нужда от ползването на пътнически автомобил. Важно тук е да се съобразяваме с ограниченията на оперативния лизинг и факта, че автомобилът само ще се ползва за част от икономическия му живот, без никога да се придобива от лизингополучателя.

  Лизингът може да осигури по-добри сделки
  Ключовата дума тук е „може”. Съответно лизингополучателя трябва да е добре запознат с особеностите на лизинга /целта на настоящите писания/ , добре да проучи пазара, да не бърза и може би ... малко да се попазари.
  Тази полза на лизинга е в сравнение с покупка в брой и чрез банков кредит. Ползата произтича от силата, която лизинговата компания има и прилага в полза на своите лизингополучатели.
  • По-ниска цена на лизинговия актив
   Лизингодателя ще е в риск, ако закупи актив със завишена цена. Ето защо лизингодателя внимава, това да не се случва, което пък е добре дошло за лизингополучателя. Често лизингодателя, особено ако е каптив /виж „Лизингов пазар”/ може да субсидира лизинга и/или цената на актива с цел да продаде повече активи. Това се случва най-често при различните промоции, предлагани на пазара. Чрез това субсидиране, реално лизингополучателя заплаща по-малко отколкото би платил ако купи актива в брой или чрез банков кредит.
  • По-ниска цена на съпътстващи услуги и по-добро обслужване
   Не са за пренебрегване разходите около даден актив – застраховки, поддръжка, регистрации, ремонти и др. Лизингодателят обикновено е специализиран във всички тях или има под-доставчици, който ползва при много изгодни условия и ниски цени /поради големия обем/. Това ще рече, че лизингополучателят може да получи по-евтини и по-качествени допълнителни услуги, отколкото, ако сам трябва да организира всичко само за своя актив, който е придобил чрез банков кредит или е платил в брой.
  Кой може да се възползва: внимателният и информиран лизингополучател, който не се притеснява и от малко пазарлък.

  И накрая обобщената сравнителна таблица:
  Ползи Лизинг Покупка в брой Покупка с банков кредит
  Увеличава покупателната способност Х
  Осигурява най-новото оборудване Х Х
  Лесно се постига Х Х
  Запазва капитала Х Х
  Гъвкава услуга Х Х
  Лесен за бюджетиране Х Х
  Антиинфлационен ефект Х
  Данъчни облекчения Х Х
  По-добри сделки Х Х
  Или накратко, ако:
  • имате пари в излишък, които ги съхранявате в буркан;
  • не се интересувате от данъчни облекчения и искате да подкрепяте бюджета на страната;
  • не искате да плащате по-малко за покупките си и избягвате промоциите;
  • искате сами да се занимавате с поддръжката на актива, защото уважавате общуването с майстори;
  • искате сами да си сключвате застраховките и да завеждате щетите, защото имате познат в някоя застрахователна компания, а и нали обичате общуването с майстори;
  • обичате да притежавате неща, защото няма по хубаво от това да завещаеш на внуците всички коли от твоя живот;
  • не се притеснявате от пазарния риск и това колко ще струва актива след 3 години;
  • обичате да работите с остаряло оборудване и не обичате новото, защото старото е най-качествено;
  • разходите за ремонт, поддръжка и престой нямат значение за вас и дори предпочитате да са по-високи;
  • предпочитате да изразходвате и плащате повече енергия или енергийни източници, защото не обичате планетата;
  • не обичате да бюджетирате и дори не знаете какво значи думата „бюджет”;
  • сте сигурни, че вие ще спазарите най-ниската цена за желания от вас актив, защото сте отлични търговци
  то тогава лизинга не е за Вас – направо купувайте .
  Ако ли не подгответе се, проучете пазара, внимавайте и използвайте лизинга. Аз ще пиша колкото мога повече тук, за да помогна за подготовката.

  Ето още няколко интересни статии за лизинг:
  "Лизинговият процес"
  "История на лизинга"
  "Лизингът по света"
  Последно редактирано от Tanushev; 01-11-19, 17:29.
Зареждам...
X