Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Иновативни лизингови решения

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Иновативни лизингови решения

  29-05-2015, 06:51
  Лизинг – иновативни решения
  Автор Станислав Танушев

  Статията е написана на 20.09.2014 и е последно редактирана на 29.05.2015


  Натиснете снимката за да я уголемите Име:1.png Прегледи:2 Размер:191.2 КБ ID:3064

  Иновативни лизингови решения
  В статията за „Лизинг – определение и видове” са изброени основите видове лизинг. Освен самите „видове” има и многобройни варианти на тях, както и специализирани лизингови схеми и продукти. Не би било правилно „продуктите” и „схемите” да се квалифицират като отделни видове, както правят някои автори. За да разберем същността на продуктите, обаче е важно добре да познаваме „видовете”, за да разберем причината за създаването им и тяхното правилно приложение. По-долу е илюстрация на един от иновативните лизингови продукти, който тепърва ще навлиза в Европа и България.

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:2.jpg Прегледи:2 Размер:71.7 КБ ID:3065

  Както видяхме от написаното по-горе и от статията за „Ползите от лизинга”, използването на лизинговото финансиране може да донесе до намаляване на дължимите данъци - например вноските по оперативен лизинг за лек автомобил след началото на 2013 в България получат пълен данъчен кредит съгласно ЗДДС. Тази конкретна полза, може да бъде реализирана единствено от фирми, които са регистрирани по ЗДДС /изключвам минималният брой физически лица, които имат регистрация по ЗДДС/. Или с други думи, данъчното облекчение при ползване на оперативен лизинг за лек автомобил не може да се ползва от физически лица. ... или ...

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:3.jpg Прегледи:2 Размер:108.3 КБ ID:3066

  Далечна Австралия е намерила решение на горната несправедливост с един специфичен лизингов продукт – новационен лизинг /novated lease/. Новационният лизинг се прилага изключително за ползване и придобиване на лек автомобил от физическо лице лизингополучател. Макар и малко сложен за разбиране, новационният лизинг си струва да бъде разгледан, тъй като започва да се предлага в Европа, което означава, че рано или късно ще достигне и до България. Макар да не съществува все още българска практика днес, от края на 2013 година има всички необходими условия /законодателство и данъчна практика/ за осъществяването на подобен вид сделки и в нашата страна. Съответно в редовете по-долу, освен челният австралийски опит, ще дам и насоки за начин на прилагане на новационния лизинг в България.

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:4.jpg Прегледи:2 Размер:66.2 КБ ID:3067

  Думата „новация” е юридически термин и означава „прехвърлям”. Новационният лизинг е лизингов договор, сключен между три страни: лизингополучател, който е служител в дадена фирма, работодател и лизингодател. Чрез договорът за лизинг, лизингополучателят извършва „новация” на задължението си за плащане на лизингови вноски на своя работодател, който пък му ги удържа от трудовото възнаграждение преди данъци. Останалите елементи на лизинговия договор са стандартните.
  Какъв е смисълът от това „прехвърляне”? Чрез новационния лизинг, данъчните облекчения, които може да ползва фирмата-работодател, се прехвърлят на служителя-лизингополучател. Реално данъчните облекчения са от два източника. Първият източник са данъците, дължими от работодателя и служителя при изплащане на трудово възнаграждение. Вторият източник е ДДС. За да се максимизира ползата за лизингополучателя, новационният лизинг най-често включва и пълно обслужване на автомобила, което често, освен стандартните атрибути /поддръжка, застраховки, данъци и гуми,/ включва и гориво.


  Натиснете снимката за да я уголемите Име:5.jpg Прегледи:2 Размер:61.7 КБ ID:3068

  За да стане по-ясно, ще дам пример и сравнителна таблица. Ако „служителят” е решил да закупи автомобил, то той може да отиде при произволен дилър и да го заплати. Нека стойността на автомобила да е BGN 12.000, където цената е BGN 10.000 и ДДС е BGN 2000 /в България ДДС ставката е 20%/. Естествено служителят може да ползва и оперативен лизинг с пълно обслужване, където за три годишен лизинг с остатъчна стойност от 20% и преобладаващите лихви, застраховки и т.н. в момента, месечните вноски ще са около BGN 600, като BGN 500 e вноската и BGN 100 е ДДС по нея. В тези BGN 500 освен амортизацията на автомобила ще са включени и цените на поддръжката, застраховките, данъците и гумите /без горивото/. Ако служителят ползва дохода си от заплата за плащането на покупката или на оперативния лизинг, то той вече ще е платил всички удръжки, свързани с трудовия си доход. Ако допуснем, че служителят получава нетна годишна заплата от BGN 12.000 /месечен нетен доход от BGN 1000/ и целият доход той ще използва за покупката на автомобила, то той и респективно неговият работодател, ще е платил през годината и BGN 6036 осигуровки и данъци /общо месечни данъци: 502,87 в т.ч. осиг.за сметка на работодателя – 227,13 и ДОД и осиг.за сметка на служителя – 276 лв/, за да получи нетната си заплата. Същото ще се отнася и ако той ползва оперативен лизинг.

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:6.jpg Прегледи:2 Размер:75.9 КБ ID:3069


  Парите, с които служителят разполага, са вече обложени и той като физическо лице заплаща и съответния ДДС. Ако обаче, същият служител обяви, че ще работи без пари при своя работодател /използвам леко преувеличени примери, за да илюстрирам смисъла на продукта/, като иска само новация на плащанията си по колата, то всички данъци и осигуровки свързани с трудовото възнаграждение вече не са дължими, защото трудово възнаграждение няма, а служителят ползва исканата кола. Пресиленият пример с „работата без заплата” не е и необходим. Тук именно идва и новационният лизинг. При новационният лизинг, работодателят сключва договор за оперативен лизинг /за България това би била формулата/ за лек автомобил, който го предоставя на служителя си за ползване. Ако са се договорили със своя служител за нетна работна заплата от BGN 1000, то с горните параметри, работодателят намалява нетната заплата на BGN 610, с които ще изплаща лизингови вноски по оперативен лизинг за колата на своя служител.

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:7.png Прегледи:2 Размер:66.8 КБ ID:3070

  Така служителят ще получава BGN 390 нето, като за тях ще се плащат всички осигуровки и данъци и от него и от работодателят му и ще ползва избрания автомобил. Вече е ясно, че BGN 610-те, с които се плаща лизингът биха „стрували” около BGN 916 ако бяха обложени с данъци и осигуровки, това е „първото” спестяване. Второто спестяване е от ДДС, който работодателят плаща към лизингодателя, но и веднага получава данъчен кредит в същия размер. Съответно служителят не е необходимо да плаща ДДС за ползвания от него автомобил, което представлява икономически ефект от BGN 122 месечно /при месечна вноска от BGN 610 без ДДС/ или BGN 1464 годишно, според нашия пример. Напомняме, че освен ДДС върху стойността на автомобила, при оперативен лизинг с пълно обслужване в месечната вноска са включени повечето, ако не и всички допълнителни разходи по автомобила. Съответно „ползите” за клиента се простират не само върху цената на автомобила, но и върху консумативите необходими за неговото движение. Ако служителят сключи сам договор за оперативен лизинг и двете „ползи” ще се нулират.
  Ползите от новационен лизинг за служителя /базирана на по-горния условен пример/ и осреднени стойности за гориво, консумативи, застраховки и др.:


  Натиснете снимката за да я уголемите Име:8.jpg Прегледи:2 Размер:62.2 КБ ID:3071

  При новационния лизинг след изтичането на договора за лизинг – 1 година в нашия пример, служителят има право:
  • да го поднови за още 1-2 години с вече по-малки лизингови вноски, базирани на остатъчната стойност на колата /в нашият пример 60% или BGN 6000/;
  • да върне автомобила на лизингодателят и да поиска нов;
  • да изплати остатъчната стойност на лизингодателя и да придобие автомобила. При това плащане вече ДДС се дължи, но върху остатъчната стойност /в нашият пример цената ще е BGN 6000 + BGN 1200 ДДС/.
  Натиснете снимката за да я уголемите Име:9.jpg Прегледи:2 Размер:437.2 КБ ID:3072

  Ползите от новационният лизинг са не са само за лизингополучателя, но и за работодателя. Реално, предоставяйки възможност за новационен лизинг, работодателят дава по-високо възнаграждение на своя служител, без това да увеличава неговите разходи /виж таблицата по-горе/. Също новационният лизинг предоставя добра алтернатива, която може да замести необходимостта от поддържане на разширен автопарк във фирмата, като разходите за автопарка се поемат от самите служители. Не на последно място, освен намаляване на разходите за работодателя, автопаркът не е в баланса на дружеството, което често е желана цел.
  Разновидности на новационния лизинг включват финансов лизинг без никакви допълнителни разходи, финансов лизинг с допълнително обслужване и съответно оперативен лизинг с пълно обслужване. Въпросът с горивата също се допълва към разновидностите. Макар да е данъчно изгодно, горивата трудно се поддават на стандартизиране, като еднакъв месечен разход, а и изискват сериозна администрация. Ползването на тези разновидности или една от тях зависи силно от данъчното законодателство и съответните данъчни практики. За България най-ефективен би бил новационен оперативен лизинг с пълно обслужване, където само от ДДС спестяванията се покрива пълната стойност /лихвата/ за финансиране и остава допълнителен ефект /в нашият пример от BGN 761 годишно/.
  Видимо, лизингът с пълно обслужване, носи максимално възможните ползи от новационния лизинг. Съответно е възможно включването и на четвърти участник в сделката /в случай, че лизингодателят няма подобно звено при себе си/ – „управител на допълнителните услуги” /”service provider”/. Това е дружество, което е специализирано в предоставянето на „пълно обслужване” на автопарк – сервиз, застраховки, гуми, гориво и т.н. Управителят на допълнителните услуги осигурява своите приходи или от такси по новационния договор или от комисиони от съответните търговци.

  Разработен и станал силно популярен в Австралия /не без одобрението на австралийските данъчни власти в лицето на Australian Taxation Officehttp://www.ato.gov.au/Business/GST/I...ovated-leases//,

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:10.jpg Прегледи:2 Размер:91.4 КБ ID:3073


  новационният лизинг се разпространява в Британската общност /виж компания за новационен лизинг в ЮАР http://www.sgfleet.com/au/salary-pac...se-calculator/


  Натиснете снимката за да я уголемите Име:11.jpg Прегледи:2 Размер:92.8 КБ ID:3074

  и вече навлиза в Европа. Логично, като първи европейски пазар, където новационният лизинг навлиза, е този на Великобритания /все пак Австралия си е още колония/. Основни проводници са международни лизингови дружества, които имат операции в Австралия, където са се запознали с продукта /виж каптивната лизингова компания на BMW Alphabet от Австралия на http://www.alphabetfleet.com.au/site...20Brochure.pdf

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:12.jpg Прегледи:2 Размер:46.1 КБ ID:3075


  или от Великобритания на https://www.alphabet.com/en-gb/salary-sacrifice или

  Натиснете снимката за да я уголемите Име:13.jpg Прегледи:2 Размер:132.2 КБ ID:3076  една от най-големите лизингови компании Leaseplan от Холандия, където продуктът е представен като „жертване на заплата”http://www.leaseplan.co.uk/salary-sacrifice/2925/ /, както е вече популярен във Великобритания/.


  Натиснете снимката за да я уголемите Име:14.jpg Прегледи:2 Размер:120.1 КБ ID:3077
  От началото на 2013 условията /законодателство и практика/ в България са подходящи за навлизане на новационния лизинг. Може да очакваме пионерите „всеки момент”. Първоначално ще е нужна малко разяснителна дейност /за което се надявам да помагам с настоящата статия/, малко одиторски и юридически мнения /за правилното структуриране на договорите/, естествено „данъчна търпимост” /в България често гледаме на новите продукти с лошо око/, иновационен лизингодател, иновативен работодател и умни и осведомени лизингополучатели-служители.
  Причина да считам, че може скоро да очакваме новационният лизинг на нашия пазар, е наличието на подобно търсене и дори практика. Макар „новационният лизинг”, като лизингов продукт да не е навлязъл в България, то има разпространена практика в някои фирми за създаване на собствена „транспортна фирма”, чрез което се целят постигане именно на ползите от новационния лизинг ... естествено по силно неефективен начин... т.е. осведомени и умни работодатели и служители има и те чакат своя продукт.

  ... ако искаме, да караме нов автомобил и да го сменяме всеки 3 години ... читателят вече знае, че не е само въпрос на „покупателна способност”, а и на умни лизингови решения.

  Ето още няколко по-кратки статии за други новости в лизинга:
  "IKEA ще предлага мебели на лизинг"
  "Автомобилните иновации задвижват лизинга на батерии"
  "Лизинг на дребно" в Lidl
  "Тесла се присъединява към вълната от иновации в лизинга"


  Последно редактирано от Tanushev; 01-11-19, 16:50.
Зареждам...
X